• OZNAMY

  17.4.2019-v stredu sa budú konať triedne ZRPŠ od 15:30 do 16:30!

  VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY- 18.4.- 23.4.2019, nástup do školy v stredu 24.4.2019!

 • Zápis do 1. ročníka

  Zápis do 1. ročníka

  Základná škola Jablonica

  oznamuje

  v súlade s VZN obce Jablonica č.4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jablonica, že

  ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA

  pre školský rok 2019/2020

  sa uskutoční dňa 24.apríla 2019 od 12:00  do 16:00

                               v  1.A triede  v budove B pavilónu  školy.

   

  Pri zápise žiaka do 1. ročníka vyžaduje prítomnosť OBOCH   zákonných zástupcov dieťaťa (osoby uvedené v rodnom liste dieťaťa).

  Treba  priniesť:

  -  rodný list dieťaťa + fotokópiu

  - občianske preukazy zákonných zástupcov

  - vyplnený dotazník

  - Splnomocnenie- v prípade ak nebudú prítomní obidvaja  zákonní zástupcovia(rodičia)

  Vzor splnomocnenia nájdete tu: Splnomocnenie_na_zapis_do_1._rocnik.doc. 

   - správy z vyšetrenia v CPPPaP (ak bolo dieťa vyšetrované)

  - v prípade žiadosti o odklad, prineste dokument o platnom vyšetrení  z CPPPaP a potvrdenie od detského lekára.

  Pri zápise rodičia zaplatia : 20 € na jednotné pomôcky pre žiakov zabezpečené

                                                  spoločnou objednávkou školy                             

                                                 

  Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

  • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa narodené od 1.9.2012 do 31.8.2013  na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
  • Zápisu sa zúčastní i rodič s dieťaťom s odloženou školskou dochádzkou.

   

                                                                               Mgr. Ľubomíra Kukanová

                                                                                       riaditeľka školy

 • Obvodné kolo Hurbanovho pamätníka

  Obvodné kolo Hurbanovho pamätníka

  V piatok 22.februára  sa uskutočnilo v ZUŠ  v Senici  obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník. Veľmi pekne a zodpovedne nás v silnej konkurencii škôl z okolia Senice reprezentovali víťazi školského kola Juliana Otépková, Diana Kabaňová, Adela Gbelcová a David Černek.  David Černek získal 3. miesto v prednese poézie v II.vekovej kategórii a Adela Gbelcová získala v tej istej vekovej kategórii 2. miesto v prednese prózy. Za skvelú reprezentáciu všetkým ďakujeme a k úspechu blahoželáme.


                                                                                                     Mgr. Beáta Oslejová

  Diplom_Gbelcova.pdfDiplom_Cernek.pdf​​​​​​​

 • Hurbanov pamätník na 1.stupni

  Hurbanov pamätník na 1.stupni

  Školské kolo Hurbanovho pamätníka na 1.stupni sa uskutočnilo 31.januára. Najlepší recitátori z  1.– 4. triedy, ktorí postúpili z triednych kôl, súťažili v prednese poézie a prózy.  Všetci zúčastnení ukázali naplno svoje schopnosti a  talent v umeleckom prednese svojej ukážky vybranej zo slovenskej alebo svetovej literárnej tvorby pred publikom, ktorým bola porota zložená z pani učiteliek 1. stupňa  a ostatní súťažiaci.  

  Výsledky sú nasledovné:

  1.ročník (nesúťažná kategória)

  1.miesto: Gregor Jančovič

  I.kategória (2.-4.ročník)

  Poézia:

  1. miesto: Júlia Otépková (2.A)

  2.miesto:  Leo Velický (3.A), Barbora Konopová (2.A)

  3.miesto: Karolína Mihelová (3.A), Veronika Válková (3.A)

  Próza:

  1.miesto: Diana Kabaňová (4.A)

  2.miesto: neudelené

  3.miesto:  Nina Mikušová (4.A)

  V obvodnej súťaži Hurbanovho pamätníka v Senici 22. februára 2019 budú  našu školu reprezentovať  v 1. kategórii recitátori umiestnení na prvých miestach: Júlia Otépková a Diana Kabaňová.

  Želáme im veľa úspechov!

 • Hurbanov pamätník

  Hurbanov pamätník

  V piatok 25.1. 2019 sa stretli najlepší recitátori II. stupňa našej školy, aby predniesli umelecký text pri príležitosti školského kola Hurbanovho pamätníka. Pod dohľadom pani učiteľky Hamerlíkovej a pani učiteľky Kobliškovej vystúpili s ukážkami z prózy i poézie. Všetkým účastníkom súťaže patrí veľká pochvala za ich poctivú prípravu.

  Výsledky školského kola:

  I. kategória (poézia)

  1. miesto – David Černek (6.A)
  2. miesto – Alexej Faltýnek (5.A)
  3. miesto - /

   

  II. kategória (próza)

  1. miesto – Adela Gbelcová (5.A)
  2. miesto – Diana Martišová (5.A)
  3. miesto – Kristián Vörös (5.A)
 • Hry so snehom 2.A

  Po vianočných prázdninách nás pani zima prekvapila bohatou snehovou nádielkou. Preto sa deti na prvom stupni rozhodli, že si postavia snehuliakov. K snehuliakom poobede pribudli snehoví kamaráti, ktorých vytvorili žiaci zo ZUŠ- pobočka Jablonica.

 • Detský karneval- 12.1.2019

  Detský karneval- 12.1.2019

  Tradičný januárový karneval pre deti  našej školy  nenechal na seba dlho čakať. Aj tento rok škola v spolupráci s RZ pri ZŠ Jablonica   pripravili pre deti zábavné karnevalové popoludnie plné hier, zábavy, hudby a tanca. V sále Domu kultúry sa v sobotu  predviedli masky v plnej svojej kráse. Nechýbali šaškovia, pôvabné princezné, veselé zvieratká, rytieri či kozmonaut. Ples otvorila Plesová kráľovná promenádou masiek. Po predstavení všetkých masiek začala voľná zábava. Najviac sa však deti potešili sprievodným súťažiam, v ktorých ukázali svoju šikovnosť. Bokom neostali ani rodičia, ktorí sa tiež zapojili do veselého zápolenia. V takejto atmosfére sa niesol celý karneval.

              Ďakujeme šikovným rodičom, sponzorom, ktorí  prispeli na bohatú  tombolu i bufet a teda všetkým za snahu urobiť  radosť nielen deťom našej školy, ale všetkým návštevníkom.

   

 • Vianočné besiedky

  Vianočné besiedky

  Posledný deň pred vianočnými prázdninami patril tradične vianočným besiedkam v  jednotlivých triedach. Tento rok nás milo prekvapili štvrtáci, ktorí si pod vedením pani učiteľky Stupavskej pripravili pre prvostupniarov  prekvapenie v podobe vianočných vinšov, kolied  a dramatizácie rozprávky Perinbaba. Pekný program a chutné medovníčky navodili tú pravú vianočnú atmosféru.

 • Pytagoriáda-školské kolo

  Pytagoriáda-školské kolo

  Pytagoriáda-školské kolo

  V stredu 12.12. a vo štvrtok  13.12. sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Pytagoriáda (PYT) je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Svoju šikovnosť v riešení matematických úloh sa rozhodlo preukázať 9 tretiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali Kristína Kraváriková a Veronika Válková, ktoré budú reprezentovať našu školu v okresnom kole v Senici.

  Z desiatich štvrtákov do okresného kola postupujú: Peter Otépka, Diana Kabaňová a Nina Mikušová.

  Zo siedmych piatakov do okresného kola postupujú: Alexandra Fedorová a Alexandra Blažková.

  Zo 6.A do okresného kola postupuje Filip Jankovič a zo 7.A Filip Zavadil.

   

 • Mikuláš v škole

  Mikuláš v škole

  Vo štvrtok 6.12. zavítal Mikuláš aj do našej školy. Prišiel sa presvedčiť, či si mladší žiaci  plnia svoje školské povinnosti ako sa patrí. Spolu s čertom a anjelom navštívili všetky triedy na 1. stupni, aby deti odmenili za dobré správanie sladkou odmenou, ktorú zakúpilo RZZŠ. Túto milú akciu pripravili žiaci zo žiackej školskej rady, za čo im patrí srdečná vďaka.

   

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Po mikulášškej nádielke vo štvrtok 6.12. čakala prvákov ešte jedna dôležitá udalosť- slávnostná imatrikulácia alebo pasovanie za právoplatných žiakov našej školy. Tradične sa tejto čestnej úlohy ujali   členovia žiackej školskej rady, aby pomocou pasovania „ceruzkou pomocníčkou“ premenili malých žiačikov- škôlkarov, na ostrieľaných prvákov. Tí najprv museli dokázať, že už zvládli  učivo z matematiky, slovenského jazyka  a prvouky vyriešením zábavných úloh. Po zložení slávnostného sľubu prváka dostali imatrikulačný list s menom a ceruzku a gumu,  potrebné pomôcky každého žiaka. Gratulujeme prváci!

                                                                                          Mgr. Beáta Oslejová, koordinátor ŽŠR

   

 • Stolnotenisový turnaj

  Stolnotenisový turnaj

  Stolnotenisový turnaj žiačok a žiakov o Putovný pohár starostu Obce Jablonica

           V stredu, 5.decembra 2018 sa uskutočnil v dome kultúry tradične v predvianočnom období stolnotenisový turnaj žiačok a žiakov o Putovný pohár starostu Obce Jablonica.

          Prihlásilo sa 20 súťažiacich. Hráči boli rozdelení do piatich skupín. Hralo sa systémom každý s každým. Do finále postúpili víťazi skupín. Po dramatickom súboji sa víťazom turnaja a držiteľom putovného pohára pre rok 2018 stal Kristián Vávra. Na druhom mieste bol Miroslav Macko. Tretia skončila Alexandra Reháková. Hlavným rozhodcom bol Mgr. Ján Miča.

           Poďakovanie patrí starostovi obce a obecnému úradu, ktorí zabezpečili veľmi príjemné prostredie a ceny pre víťazov.

                          

  Mgr. Anna Hamerlíková

 • Jablonická trefa 2018

  Jablonická trefa 2018
  19. novembra 2018 sa konal 8.ročník súťaže v streľbe zo vzduchovky Jablonická trefa.
  Prihlásilo sa 24 dievčat a chlapcov, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórii podľa veku. Súťaž
  bola dvojkolová, strieľalo sa na ,,panáčikový“ terč a  na kruhový terč.
  Favoritom bol minuloročný víťaz Matúš Čmarada. Potvrdil istú ruku, dobré oko a pevné
  nervy a umiestnil sa na 1. mieste v kategórii mladších žiakov. Druhú priečku obsadil Adrián
  Čerešník. Trojicu najlepších doplnil Miroslav Bachna. V kategórii starších žiakov bol
  najlepším strelcom Kristián Cebula. Druhé a tretie miesto obsadili Samuel Stančík a Oruc
  Sert.
  Súťaž finančne podporil OcÚ Jablonica a Kynologický klub Barvínek Jablonica.
  Mgr. Anna Hamerlíková

 •  Projekt- DETI V POHYBE

   Projekt- DETI V POHYBE

  Nadácia Volkswagen Slovakia schválila našej škole finančnú dotáciu na GP:  Projekty zamestnancov pod názvom   DETI V POHYBE. Podstatou  projektu bolo vybudovanie multifunkčnej pohybovej miestnosti v budove školskej jedálne a mimoškolských aktivít. Jeho cieľom je stimulovať u detí prirodzený záujem o pohyb pútavou formou spojenou s objavovaním. Na finálnej realizácii a dokončení sa podieľala základná škola a obecný úrad, ktorý dofinancoval rekonštrukčné práce.

              Vďaka tejto renovácii získali deti kvalitnejší priestor pre svoje relaxačné a oddychové aktivity. Miestnosť je vybavená pomôckami určenými na fyzioterapiu, na rozvoj koordinácie – ako je akupunktúrny koberec, senzomasážny chodník, balančné kamene, fitlopty a ďalšie.            Ďakujeme všetkým, ktorí sa do projektu zapojili a vytvorili pre deti našej základnej školy ďalšie moderné a príjemné prostredie.

   

   

 • 50. výročie ZŠ Jablonica

  50. výročie ZŠ Jablonica  1968- 2018

              50. rokov alebo pol storočia ? Ako to znie lepšie ? Päťdesiat rokov v dejinách je zlomok času, je to jubileum, pri ktorom sa každý zvykne obzrieť dozadu. Je vďačnou príležitosťou na spomienky, na stretnutia, na spoločnú oslavu a prípitok so želaním.

              Tak sa aj stalo. 26. októbra 2018 sa zišli na pôde tunajšej školy pri príležitosti osláv 50.výročia ZŠ Jablonica, hostia z radov bývalých i súčasných pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, poslanci obecného zastupiteľstva, starosta obce, rodičia, sponzori školy.

              Po slávnostnom príhovore p. riaditeľky školy Mgr. Ľ. Kukanovej, starosta obce Ing. S. Nestarec poďakoval kyticou kvetov bývalým riaditeľkám a riaditeľom školy, ktorí sa zaslúžili o dobré meno školy a pomohli vychovávať a formovať stovky mladých ľudí. Počas prehliadky priestorov našej školy sa v zrkadle spomienok vynárali triedy z minulosti a porovnávali sa s tými dnešnými, ktoré sa, ako roky plynuli menili, vylepšovali a krásneli. Prispela k tomu i ZUŠ Senica, elokované pracovisko Jablonica, ktorá usporiadala vernisáž výtvarných prác z radov našich žiakov.

              Neobyčajnú atmosféru tohto dňa doplnila slávnostná akadémia, ktorá sa konala v kultúrnom dome. Program si prišli pozrieť nielen pozvaní hostia, žiaci, rodičia, ale aj široká verejnosť. Nevšedným zážitkom bola prezentácia starých fotografií  kolektívov tried, prvých žiakov a učiteľov.

              Po skončení akadémie bola pre hostí pripravená slávnostná recepcia, na ktorej sa zaspomínalo na roky minulé, postretali sa bývalí kolegovia a strávili tak príjemné chvíle. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu osláv jubilea jablonickej školy.

  Pozvanka.pdf

 • Drozd 2018

  Drozd 2018

  ,,Pod týmto názvom sa vo štvrtok 25.10.2018 uskutočnilo v Trnavskom kraji Súčinnostné viacstupňové havarijné cvičenie. Obsahom cvičenia bola činnosť dotknutých orgánov krízového riadenia na úrovni kraja, okresov, prevádzkovateľa JZ, základných zložiek integrovaného záchranného systému a vybraných obcí a objektov pri vzniku mimoriadnej udalosti následkom havárie JZ SE EBO V-2 v Jaslovských Bohuniciach spojenej s únikom rádioaktívnych látok. V rámci cvičenia sa vykonala  praktická ukážka činnosti kontrolného stanovišťa pri evakuácii obyvateľstva z ohrozených oblastí. Ukážku vykonali, pod dohľadom členov krízových štábov Okresných úradov Senica a Skalica, členovia Spoločnej jednotky civilnej ochrany zriadenej pri SČK ÚS Senica v spolupráci s príslušníkmi hasičského a záchranného zboru. Precvičili si kontrolu kontaminácie dopravných prostriedkov a osôb rádioaktívnymi látkami, hygienickú očistu osôb a vedenie evidencie osôb a dopravných prostriedkov, ktorí prešli kontrolným stanovišťom, v ktorom taktiež zabezpečovali zdravotnú službu. Takéto cvičenia sa vykonávajú raz za tri roky a slúžia k tomu, aby si všetky subjekty zainteresované na riešení radiačnej havárie precvičili postupy a činnosti, ktoré by realizovali vo svojej pôsobnosti“. ( Igor Janšák)

  Žiaci piateho a deviateho ročníka našej školy boli ,,evakuovaní“ do priestorov Hlbockého dvora PD Senica a zúčastnili sa cvičenia.

                                                                                              Mgr. Anna Hamerlíková

   

   

 • Detský čin roka 2018

  Detský čin roka 2018

  Detský čin roka 2018

  Detský  čin roka je projekt, ktorý už 17 rokov pomocou princípu skutočných príbehov inšpiruje malé aj veľké deti k malým i veľkým dobrým skutkom. Všíma si každodenné aj mimoriadne činy.  Každý žiak mohol dať svoj hlas jednému zo skutkov v každej zo šiestich kategórii :

   

  1. Záchrana života
  2. Pomoc v rodine
  3. Pomoc rovesníkom
  4. Pomoc ľuďom
  5. Pomoc prírode
  6. Dobrý nápad
  7. Cena Sašky Fischerovej – Malý veľký čin.

  Siedmaci sa zapojili do detskej poroty a poslali hlas príbehom, ktoré ich  najviac oslovili. A o čom boli? Marko zachránil dedkovi život rýchlym rozhodnutím a privolaním pomoci, malá Emka pomáha nepočujúcim rodičom, deti zorganizovali burzu hračiek, aby potešili tie, ktoré pomoc potrebujú, siedmaci  pomáhali jedlom bezdomovcovi, ktorý veľmi pekne maľoval, triedenie odpadu, deti potešili seniorov, tým, že im vyrobili a poslali vianočné pozdravy.  

  Veríme, že vyhrá niektorí z príbehov,, ktoré sme podporili a jeho autor bude ocenený.

  Mgr. Anna Hamerlíková

 • Daj si čas

  Ako sme vyhrali v Daj si čas. ( Článok zo zápisu zážitkov žiakov).

          ,,Začalo sa to tak, že o 5:00 ráno ma mama zobudila. Dal som si raňajky a umyl zuby. O 5:30 pre mňa prišla babka a dedo a zaviezli ma do školy“.

         ,,O 6:00 autobus vyrazil . Bratislava nás privítala hmlou a sychravým počasím. V budove RTVS sme sa nadesiatovali a čakali, kým nám dajú pokyny k natáčaniu“. Po hodine čakania sme sa dočkali. Našich súťažiacich odviedli do vedľajšej miestnosti, my diváci sme sa zložili v šatni. Témou súťaže bolo mesto  Banská Bystrica. Súťaž bola zaujímavá, mnohé scény sa opakovali, lebo moderátori  sa mýlil v texte. Disciplíny si vždy oba tímy skúsili. Naši súperi zo ZŠ  Hrnčiarovce nad Parnou boli v červených tričkách, náš tím,  David Černek, Filip Jankovič, Liana Jurovatá a Alexandra Kolínská,  v modrých. ,,Prvá úloha bola na prvý pohľad jednoduchá, zapáliť  sviečky zápalkami. Vyhrávali sme 3:1. V druhej  úlohe sme hádzali loptičky do vedra“. Darilo sa nám. Do tretej úlohy, ktorá mala názov ,,viac alebo menej“  boli zapojení  aj diváci a mohli svoji m rozhodnutím ovplyvniť výsledok.   ,,Napätie stúpalo, lebo  bola remíza 6:6. Po prestávke nasledovala úloha, ktorá vyžadovala nielen zručnosť, ale aj pevné nervy a dobrú taktiku“. Úlohou súťažiacich družstiev bolo čo najrýchlejšie prekonať prekážkovú dráhu bez zhodenia prekážky. V prípade, že jeden hráč zhodí, hra končila.  Tu nám trocha pomohlo šťastie, lebo súperi zhodili. Bolo 9:7. ,,Poslednou úlohou bol  kvíz“. Vyberali sme otázky. Pošťastilo sa nám získať žolíka, čo znamenalo výhodu v bodovom hodnotení. Bolo to napínavé do samého konca. Vyhrali sme 10:5.  Získali sme 200€ šek a každý knihu.

          Domov sme odchádzali šťastní a spokojní.  V programe RTVS budeme v sobotu 20.10. v relácii Daj si čas.

                                                                                                                                 Mgr. Anna Hamerlíková

 • V   núdzi   poznáš  priateľa  2018

  V   núdzi   poznáš  priateľa  2018 – školské kolo súťaže Mladý záchranár

          24.9.2018 sa konal branný pretek V núdzi poznáš priateľa 2018, ktorý bol súčasne školským kolom Mladého záchranára. Súťažilo 15  štvorčlenných družstiev, ktoré mali zaujímavé názvy. Stanovištia s úlohami zabezpečili členovia Kynologického klubu a Dobrovoľnými záchranármi Civilnej ochrany okresu Senica organizovali. Súťažiaci absolvovali vedomostný test o civilnej ochrane, topografiu, výber evakuačnej batožiny, použitie prostriedkov individuálnej ochrany, poskytnutie prvej pomoci. Z dôvodu veľmi nepriaznivého počasia sme sa presunuli do telocvične.    

   Výsledky: 

  1. miesto – Game Over ( Samuel Stančík, Adián Čerešník, Matúš Čmarada, Filip Zavadil)

  2. miesto -  Navždy mladí ( Tomáš Režnák, Lucia Režnáková, Tereza Gschwengová, Miroslav Macko)

  3. miesto -  Toaleťáci ( Michal Kocúrik, Tomáš Čmarada, Adam Cablk, Michal Michálek)

                                                                                                   

                                                                                                      Mgr. Anna Hamerlíková      

 • Cezpoľný beh  o  Pohár starostu obce Jablonica 2018

  Cezpoľný beh  o  Pohár starostu obce Jablonica  2018

   

          V piatok 21.septembra 2018 sme v spolupráci s obecným úradom zorganizovali cezpoľný beh o Pohár starostu obce Jablonica. Počasie nám prialo, deti boli disciplinované, podujatie sa vydarilo. Pochvala patrí všetkým zúčastneným, víťazom medaily a vecné ceny. Výsledky:   

   

  I. Kategógia – 1.ročník D  - 1.  miesto – Viktória Nemčeková

                                               2.miesto  - Vanesa Poláčková

                                               3. miesto – Jessica Jantusová

   

  I. Kategógia – 1.ročník CH – 1. miesto - Marek Černek

                                                 2. miesto.- Ján Chalúpka

                                                 3. miesto – Gregor Jančovič

   

  II. Kategória  - 2.- 3. ročník  D  -   1.miesto -  Erika Veselá

                                                          2.miesto – Monika Veselá

                                                          3.miesto – Karolína Mihelová

   

  II. Kategória  - 2.- 3. ročník  CH  -   1.miesto -  Peter Martiš

                                                            2.miesto  - Erik Lukáš Slovák

                                                            3.miesto – Peter Olah

   

  III. Kategória  4. – 5. ročník  D  -  1.miesto  - Diana Martišová 

                                                              2.miesto - Adela Gbelcová

                                                             3.miesto – Nina Zavadilová

   

  III. Kategória  - 4.- 5. ročník  CH  -  1.miesto  - Filip Cebula

                                                             2.miesto -  Jerguš Bulgan

                                                             3.miesto - Jaroslav Macejka

   

  IV. Kategória  6. – 7. ročník  D  -  1.miesto  - Laura Bulganová

                                                          2.miesto – Veronika Veselá

                                                          3.miesto – Alexandra Kolínská

   

  IV. Kategória  - 6.- 7. ročník  CH  -  1.miesto - Filip Zavadil

                                                             2.miesto -  Gregor Masár

                                                             3.miesto – Marcel Olah

   

  V. Kategória  8. – 9. ročník  D  -  1.miesto  - Lucia Režnáková 

                                                        2.miesto – Alexandra Reháková                                                        

                                                        3.miesto – Terézia Gschwengová 

   

  V. Kategória  - 8.- 9. ročník  CH   -   1.miesto – Tomáš Režnák

                                                             2.miesto - Jaroslav Mihok

                                                             3.miesto - Matúš Baňárek

   

          Absolútnym víťazom cezpoľného behu a držiteľom  putovného pohára starostu obce sa stali žiaci 3.A.

                                                                                     Vypracovala :  Anna Hamerlíková 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jablonica
  Školská 1
  906 32 Jablonica
 • +421346583613- sekretariát - KLVAČOVÁ Hana