• Šarkaniáda

  21.9.2018 Šarkaniáda 1.stupeň ZŠ

  V piatok, pred jablonickými hodami, využili žiaci na pohyb. Krásne slnečné a veterné počasie im umožnilo púšťať šarkany. Žiaci si navzájom  pomáhali pri rozmotávaní špagátov šarkanov. Prežívali veľkú radosť pri behaní a pozorovaní farebných šarkanov v povetrí.

   

 • Plavecký výcvik 2018

  Plavecký výcvik 2018

  Žiaci 2.A, 3.A a 4.A sa pred koncoročným vysvedčením od 19.6. do 26.6.2018 zúčastnili piatich lekcií plaveckého výcviku v Mestskej plavárni v Senici. Pod vedením skúsených trénerov plávania a vedúceho p. Milana Jamricha, sa deti  osmelili pri oboznamovaní sa s vodou, prípadne si zlepšili svoje plavecké schopnosti. Na dve hodiny plné hier vo vode a plávania sa deti každý deň tešili, nevadilo im ani skoršie vstávanie. V závere každý ukázal čo sa naučil v plaveckej skúške. Všetci potom dostali „Mokré vysvedčenie“ so zapísaným výkonom v plávaní. Odmenou bolo šmýkanie na toboganoch, šmykľavke, či pobyt vo vírivke.

  Doprava do Senice a späť bola zabezpečená autobusom firmy Holidaybus, hradil ju Obecný úrad Jablonica. Výdavky za výcvik deťom platili  rodičia.

  Mgr. Beáta Oslejová- vedúca plaveckého výcviku

 • Smelý zajko

  Anglicko – slovenské divadelné predstavenie

  Dňa 10.5.2018 sme  so žiakmi 1. – 4.ročníka boli na predstavení v Mestskom kultúrnom stredisku v Senici. Martinské divadelné centrum už tradične pripravilo pre deti 1.stupňa zaujímavé divadelné predstavenie v anglicko – slovenskom prevedení, ktoré ponúklo deťom moderné spracovanie rozprávky J.Cígera – Hronského, Smelý zajko – A bold rabbit. Veľmi pútavým spôsobom, prístupným vekovej kategórii a súčasným podaním tohto už klasického diela herci priblížili hlavnú myšlienku – Všade dobre, doma najlepšie- a zároveň ponúkli deťom rozšírenie slovnej zásoby v anglickom jazyku. Výstižné kostýmy a melodické pesničky dotvorili predstavenie, ktoré sa deťom i pedagógom páčilo. Dopravu do Senice a späť hradilo RZZŠ.

                                                                                 Mgr. Beáta Oslejová

 • Škola v prírode

  Škola v prírode 30.4. – 4.5.2018

  Posledný aprílový pondelok bol dlho očakávaným dňom odchodu žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka do školy v prírode Fantázia na Starej Myjave. Dvadsaťštyri prvostupniarov  plných očakávania  dalo na 5 dní ahoj škole i rodičom a prežili nevšedný školský týždeň v krásnom prírodnom prostredí Myjavskej pahorkatiny, mimo svojho domova a každodennej  rutiny. Pre niektorých to bola prvá skúsenosť, iní s radosťou absolvovali pobyt druhý krát. Deti skúsili nielen ako sa spolunažíva so svojimi spolužiakmi, kamarátmi a pani učiteľkami v chate pri lese, ale mali aj možnosť vyskúšať si jazdu na koni, štvorkolke, lezenie na lezeckej  stene, lovenie rýb, lukostreľbu a iné fantastické zábavné činnosti podľa záujmu, vedené obľúbenými animátormi. Popritom nikto nezostal hladný, veď strava bola zabezpečená 6 krát denne. O zdravie  detí sa starala šikovná pani zdravotníčka. Skutočne pestrá  zábava ako sú diskotéky, súťaže, nočná hra   a kino, bola zárukou toho, že do postelí si všetci  líhali unavení a plní zážitkov. To všetko bolo umožnené deťom vďaka ich rodičom, dobre cielenému štátnemu príspevku i záujmu vedenia našej školy o rekreáciu našich detí. Vďaka patrí i rodičom, ktorí venovali drobné vecné ceny do súťaží.

                                                                               Mgr. Beáta Oslejová – vedúca školy v prírode

 • Olympiáda zo SJL na 1.stupni

  Olympiáda zo SJL na 1.stupni

  Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry na 1.stupni

  Školské kolo  Olympiády zo slovenského jazyka  sa na našej škole uskutočnilo 12. apríla 2018 a svoje vedomosti si v ňom vyskúšali takmer všetci žiaci z 3.A a 4.A. Súťažné zadania sa skladali z troch častí: čítanie s porozumením, gramatika a sloh. Úspešný riešiteľ v kategórii 3. ročník musel získať minimálne 18 bodov z celkového počtu 24 a v kategórii 4.ročník minimálne 37 z celkového počtu 46 bodov. Reprezentovať školu na okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo 15.mája 2018 v  ZŠ Radlinského  v Kútoch,  mohol iba jeden žiak z ročníka. Zo 4. ročníka do okresného kola postúpil Matias Ondrúšek s najvyšším počtom bodov a z tretiakov to bola Diana Kabaňová. Obaja úspešne reprezentovali našu školu.  Matias Ondrúšek získal 5. miesto z takmer dvadsiatky súťažiacich štvrtákov a Dianka Kabaňová sa umiestnila v kategórii tretiakov na 6.mieste. Obom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu

 • Okresné kolo Pytagoriády

  Okresné kolo Pytagoriády

  Okresné kolo Pytagoriády

  V utorok 13.marca a v stredu 14.marca sa naši úspešní riešitelia Pytagoriády zúčastnili jej okresného kola v Senici. Alexandra Fedorová zo 4.A sa umiestnila  v kategórii P4 na výbornom 3.mieste z 31 súťažiacich. Pekné umiestnenie získal i  Filip Jankovič z 5.A, ktorý sa stal úspešným riešiteľom v kategórii P5. Gratulujeme.

 • Obvodné kolo Hurbanovho pamätníka

  Obvodné kolo Hurbanovho pamätníka

  Obvodné kolo Hurbanovho pamätníka

  V utorok 13. marca  sa uskutočnilo v ZUŠ  v Senici  obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník. Reprezentovali nás víťazi školského kola Karolína Mihelová, Adela Gbelcová, Michal Kocúrik a Miroslav Macko. Ich prednesy sa v silnej konkurencii recitátorov zo škôl z okolia Senice odbornej porote zapáčili a domov si žiaci priniesli nasledovné ocenenia: Adela Gbelcová získala 3. miesto v prednese prózy v 1. vekovej kategórii, Michal Kocúrik získal 3. miesto  v prednese poézie v 2.vekovej kategórii a Miroslav Macko v 3. vekovej kategórii obsadil 3. miesto v prednese prózy. Za skvelú reprezentáciu všetkým ďakujeme a k úspechu blahoželáme.

   

                                                                                                     Mgr. Beáta Oslejová

 • Biblická olympiáda  2018

  Biblická olympiáda  2018 školské kolo

  Dňa 26.2.2018  sa uskutočnilo školské kolo  Biblickej olympiády.  V tomto školskom roku si žiaci zmerali svoje sily  v poznatkoch z Biblie, Téma: Poslušnosť Božiemu hlasu.

  V kategórii  žiaci II. Stupňa ZŠ  získali od 0 až 45 bodov  v poradí: Masár Gregor  zo 6.A - 45 bodov, Žaludová Klára 42 bodov z 8.A,  Kristína Malíková 34bodov, Barbora Malíková 31 bodov tiež z 8.A triedy.

  Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom o preukázaný záujem o poznatky zo Svätého Písma.

  Mgr. Ľudmila Morávková, katechétka školy

 • Hravo, ži zdravo!- vyhodnotenie

  Hravo, ži zdravo!- vyhodnotenie

  Hravo, ži zdravo!- vyhodnotenie

  Hravo_zi_zdravo_vyhodnotenie___Microsoft_Office_Word.docx​​​​​​​

 • Hurbanov pamätník

  Hurbanov pamätník

   

  Hurbanov pamätník na 1. stupni

  V utorok 20. februára sa na prvom stupni uskutočnilo školské kolo Hurbanovho pamätníka. Žiaci, ktorí úspešne postúpili z triednych kôl, pod dohľadom  poroty zloženej z triednych učiteliek 1.stupňa, predniesli  svoje ukážky z poézie a prózy autorov detskej literatúry . Svoje recitátorské umenie nám nesúťažne predviedli aj šiesti  prváci, nakoľko do 1.vekovej kategórie sú zaradení iba žiaci 2.-4. ročníka. Všetci recitátori zaujali pekným prejavom i dramatickým vyjadrením obsahu, preto im patrí veľká pochvala za prípravu a účasť v súťaži. Odmeny pre zúčastnených žiakov venovalo RZZŠ.

  Výsledky sú  nasledovné:

  Poézia:

  1. miesto: Karolína Mihelová (2.A)

  2.miesto:  Ema Gazdová (3.A)

  3.miesto:  Leo Velický (2.A),  Agáta Gbelcová (1.A)

  Próza:

  1.miesto: Adela Gbelcová  (4.A)

  2.miesto: Diana Kabaňová (3.A)

  3.miesto:  Diana Martišová (4.A)

  V obvodnej súťaži Hurbanovho pamätníka v Senici 13. marca 2018 budú  našu školu reprezentovať recitátori umiestnení na prvých miestach: Karolína Mihelová a Adela Gbelcová.  Želáme im veľa úspechov!

   

                                                                                                                                                                                Mgr. Beáta  Oslejová

   

     V stredu 21.2.2018 sa stretli najlepší recitátori II. stupňa našej školy, aby tvárou v tvár významnej osobnosti nášho národného obrodenia, jedného z kodifikátorov spisovnej slovenčiny i autora poézie a prózy, Jozefa Miloslava Hurbana, predniesli literárny umelecký text. Väčšina recitátorov mala pripravenú báseň a preto bolo veľmi ťažké vybrať v tejto kategórii tých najlepších. Nakoniec sa porota uzniesla na tomto vyhodnotení: 

   II. kategória:                                                                                                                              

   1. miesto – Michal Kocúrik (5.A)                                                                                            

   2. miesto – Matej Brezovský (5.A)                                                                                            

   3. miesto – Filip Jankovič (5.A) a Filip Zavadil (6.A)

   III. kategória:                                                                                                                             

     1. miesto – Miroslav Macko (7.A)                                                                                             

     2. miesto – Klára Žaludová (8.A)                                                                                               

     3. miesto – Matúš Baňárek (8.A)

     Najlepší recitátori, Michal Kocúrik a Miroslav Macko, nás pôjdu reprezentovať do obvodného kola, ktoré sa uskutoční 13. marca 2018 v ZUŠ Senica.

   

 • Školské Majstrovstvá okresu vo florbale

  Školské Majstrovstvá okresu vo florbale

  Školské Majstrovstvá okresu vo florbale žiakov

          V stredu, 14. februára 2018 sa konali v priestoroch ZŠ V. P. Tótha Senica  školské Majstrovstvá okresu vo florbale žiakov. Našu školu reprezentovali: Matúš Baňárek, Roman Peterka, Jaroslav Mihok, Tomáš Olah, Gregor Masár a Filip Zavadil.

  Mgr. Hamerlíková

 • Zimné radovánky detí v ŠKD

  Zimné radovánky detí v školskom klube.  

  Deti zo ŠKD sa konečne dočkali snehovej nádielky. Chlapci a dievčatá sa vyšantili na snehu. Nechýbala guľovačka i pokusy o stavanie snehuliakov.  Zasúťažili si v triafaní snehových gúľ na cieľ, ktorým bol strom na našom školskom dvore.

 • Svet okolo  nás

  Svet okolo  nás

         06. 02. 2018 sa žiaci  našej  školy  zúčastnili  v Dome kultúry Senica  filmovej   projekcie z cyklu  Svet okolo nás  programu  Vietnam - brána do Indočíny. Pozreli sme si krásny, zaujímavou formou  spracovaný cestopis o vzdialenej  krajine a inej kultúre. 

 • Karneval a Tancovačka 2018

  Karneval a Tancovačka 2018

  KarnevalTancovačka 2018 – 20. január 2018

          Fašiangy (mjasopust) je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou – Popolcovou stredou. Potom nasleduje 40 dňový pôst, zavedený až koncom 4. storočia kresťanskou cirkvou, až do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou.

         Podľa prameňov z obdobia Veľkej Moravy sa u nás v 9. storočí používal termín mjasopust (koniec jedenia mäsa pred pôstom). V Česku sa toto slovo zachovalo ako masopust, na Slovensku sme však neskôr prebrali nemecký názov fašiangy (fašangy).

        Oslavy fašiangov sa regionálne líšili, aj sa líšia dodnes. V našej obci sa konalo mnoho plesov a zábav. Najdlhšiu tradíciu má detský karneval, ktorý pretrval napriek mnohým zmenám a zachoval si svoju tradičnú podobu. Len masky podliehajú módnym trendom. Detičky prichádzajú preoblečené za princezné, víly, všakovaké zvieratká a iné rozprávkové postavičky. Kostýmy sú veľmi pekné, nápadité a kvalitné. Požičovne poskytujú pestrý výber. Sympatický je módny trend, keď za masku príde preoblečená celá rodinka. Hudba, tombola a sladkosti v bufete sú neoddeliteľnou súčasťou karnevalu. Toto všetko sme mali tento rok aj u nás   v Jablonici.

         Pred niekoľkými rokmi sa rodičia pokúsili o uvedenie do života obce novej tradície, zábavy, ktorá by nebola celkom plesom v noblesných róbach, ani bežnou diskotékou, či zábavou. Dostala názov Tancovačka.  V sobotu 20. januára hneď po bleskurýchlom uprataní sály domu kultúry sa tu zišla viac ako stovka zábavy chtivých ľudí. Pri piesňach skupiny Trixis si dobre zatancovali, v bufete sa občerstvili a pri troche šťastia si odniesli domov hodnotné ceny z tomboly.

         Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom a príspevkom pomohli pri príprave, venovali svoju prácu a čas.  

  Mgr. Anna Hamerlíková  

 • Školské majstrovstvá v stolnom tenise

  Školské majstrovstvá v stolnom tenise žiačok a žiakov 

          V stredu 17.1.2018 sa uskutočnila súťaž žiakov a žiačok v stolnom tenise v priestoroch Základnej školy v Sekuliach. Našu školu reprezentovali najlepší hráči a hráčky z obecného stolnotenisového turnaja: Matúš Baňárek. Roman Peterka, Jaroslav Mihok, Lucia Režnáková, Alexandra Reháková a Romana Ševčíková. Za bezpečnú dopravu do vzdialených Sekúl patrí vďaka Ing. Vladimírovi Šimekovi a DHZ Jablonica.    

                                                                                         Mgr. Anna Hamerlíková

 • Aká bude Európa 2018 

  Aká bude Európa 2018 

  Aká bude Európa 2018                                           -

  17. januára 2018 sa v Informačnom centre Europe Direct Senica uskutočnila vernisáž a vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže „Aká bude Európa 2018“ o najkrajší návrh na kalendárik pre Informačné centrum ED Senica na rok 2018. Do súťaže sa zapojilo 21 základných a materských škôl z celého Slovenska, medzi ktorými bola i naša škola. Za originálnu prácu zaujímavo vystihujúcu hlavnú myšlienku súťaže bol v 2. kategórii- žiakov 1. stupňa ocenený aj druhák Peťko Martiš- za víťazný návrh na kalendárik. Srdečne mu blahoželáme k víťazstvu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Do súťaže sa zapojili a zároveň majú vystavené práce v priestoroch Europe Direct aj naše dve žiačky Sofinka Pernecká z 1.A a Janka Cablková z 2.A, pretože ich práce tiež porotu zaujali. Gratulujeme a prajeme množstvo úspechov na ďalších súťažiach!

   PaedDr.Oľga Vulganová, učiteľka výtvarnej výchovy- 1.A, 2.A 

 • Červené stužky 2018

  Červené stužky 2018

  Už niekoľko rokov sú ČERVENÉ STUŽKY vyjadrením solidarity s chorými na AIDS. Do 11. ročníka kampane sa zapojila i naša škola, a to rôznymi aktivitami podporujúcimi hlavnú myšlienku- informovanie o tejto chorobe. Za zapojenie sa do kampane a zaslanie správy o aktivitách bola škola ocenená diplomom a rôznymi propagačnými materiálmi. Za podporu kampane ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom a predovšetkým učiteľom, ktorí dokážu deťom vhodnou formou priblížiť závažnú problematiku ochrany zdravia v rámci projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2018“. Kampaň je podporovaná MŠVVa Š SR.

  PaedDr.Oľga Vulganová, koordinátor zdravia

 • Vianočný pozdrav

  Vianočný pozdrav

  Vianočný pozdrav- PROJEKT MŠVVa Š SR

  V decembri boli z rôznych kútov Slovenska doručené na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR stovky vlastnoručne vyrobených  vianočných či novoročných pozdravov. Do akcie sa zapojilo 440 základných škôl. Myšlienka navrhnúť a vytvoriť vianočno-novoročné pozdravy žiakmi základných škôl vznikla na základe podnetu ministerky školstva Martiny Lubyovej. Stovky pozdravov, ktoré žiaci vytvorili, boli následne rozposlané nielen partnerom na Slovensku, ale aj v zahraničí. Deti pri tvorbe pozdravov používali rôzne techniky, od kreslenia, cez maľovanie, niektoré vianočné pozdravy boli ozdobené vystrihnutými kúskami papiera či rôznych iných materiálov. Jeden z pozdravov bol zaslaný aj z našej školy, bol od šikovného prváčika Ľubka Malíka, ktorý sa na hodine výtvarnej výchovy naučil z mäkkého papiera vystrihovať snehové vločky. Táto technika ho zaujala natoľko, že ju použil pri zdobení. Ľubko bol za svoj pekný pozdrav odmenený ďakovným listom, ktorý bol adresovaný i pedagógom, ktorý na adresu školy zaslala Ing. Emília Severská  z odboru financovania vysokých škôl, ktorú táto vianočná pohľadnica, ktorá jej bola doručená ministerkou školstva, nielen potešila, ale i inšpirovala. Ľubkovi ďakujeme za peknú prezentáciu výtvarných zručností pri tvorení pohľadnice, ktoré získal v  prvej triede i za šírenie dobrého mena našej školy na MŠVVa Š SR.

  PaedDr.Oľga Vulganová, tr.učiteľka a učiteľka výtvarnej výchovy-1.A

 • Vianočná výstavka

  Vianočná výstavka

     Posledný decembrový týždeň pred vianočnými prázdninami si mohli žiaci prezrieť výtvarné práce, ktoré zhotovili deti  I. i II. stupňa našej školy. Plošné i priestorové práce, venované vianočným  a novoročným sviatkom, zime i zimným športom a radovánkam, vytvorené rôznymi výtvarnými technikami, mali veľký úspech najmä u detí  I. stupňa.

 • Vianočný florbalový turnaj a IC JAVYS v Jaslovských Bohuniciach

  Vianočný florbalový turnaj a IC JAVYS v Jaslovských Bohuniciach

  Vianočný florbalový turnaj a IC JAVYS v Jaslovských Bohuniciach

          Dňa 20.12.2017 sme sa na pozvanie družobnej školy ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice zúčastnili Vianočného florbalového  turnaja 2017. Našu školu reprezentovali: Matúš Baňárek, Roman Peterka, Tomáš Olah a Gregor Masár.   Obsadili 4. miesto.  Ako povzbudzujúci   fanúšikovia išli žiaci 8.A a 9.A, ktorí absolvovali aj exkurziu do IC JAVYS Jaslovské Bohunice. Získali nové informácie o energiách a fungovaní  jadrovej elektrárne. Na cvičných modeloch si mohli všetko vyskúšať. Prežili sme spolu pekný, na zážitky bohatý deň, ktorý sme ukončili na Vianočných trhoch v Trnave. 

                                                                                   Mgr. Anna Hamerlíková

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jablonica
  Školská 1
  906 32 Jablonica
 • +421346583613- sekretariát - KLVAČOVÁ Hana