Š K O L S K Á   J E D Á L E Ň

Vedúca Školskej jedálne pri ZŠ Jablonica:

Simona DVORSKÁ

 

Hlavná kuchárka:

Alžbeta ŠKÁPIKOVÁ

 

Kuchárky:

Daniela BÚRANOVÁ

Mária MORÁVKOVÁ

 

Odhlásenie zo stravy je možné 1 deň vopred, najneskôr do 7,00 hod. príslušného dňa na telefónnom čísle:

+421911 994 993

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Jablonica
    Školská 1
    906 32 Jablonica
  • +421346583613- sekretariát - KLVAČOVÁ Hana