Odkazy

Virtuálna knižnica    www.zborovna.sk

Datakabinet           http://www.datakabinet.sk/

MŠ SR                    https://www.minedu.sk/

POP 2013/14           https://www.minedu.sk/8096-sk/pedagogicko-organizacne-pokyny-na-skolsky-rok-20132014/

Odborový zväz pracovníkov školstva: www.ozpsav.sk/sk/Odborovy-zvaz-pracovnikov-skolstva-a-vedy.alej

portál Ted - Ed (edukatívne vídea v angličtine) education.ted.com/

Istudent: www.istudent.sk/

Slovenský inštitút mládeže: www.iuventa.sk/

Nové školstvo: www.noveskolstvo.sk/

Úspešná škola: www.uspesnaskola.sk/

Škola plus: www.skolaplus.sk/

Infovek: www.infovek.sk/

Moderný učiteľ: www.modernyucitel.net/

Bezpečne na internete: www.bezpecnenainternete.sk/

Enviroportál: enviroportal.sk/  

P-MAT: www.p-mat.sk/

Učme radi: www.ucmeradi.sk/

Slovenská rada rodičovských združení:www.srrz.sk/

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Jablonica
    Školská 1
    906 32 Jablonica
  • +421346583613- sekretariát - KLVAČOVÁ Hana