Základná škola Jablonica

Prihlásenie
Fotoalbum Kontakt O škole Zamestnanci Prázdniny Odkazy Mapa Mesačné plány

Vitajte na stránkach našej školy

    PRÁZDNINY POMALY KONČIA             

                                                   

ČAKÁ NÁS NÁVRAT DO ŠKOLY 

A PRE PRVÁČIKOV A ICH RODIČOV PRVÝ ODVÁŽNY KROK DO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

v UTOROK  2.9.2014    o        8,05 - 9,45

Program:

  • slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015,
  • príhovor riaditeľky školy,
  • privítanie prvákov,
  • predstavenie zamestancov školy, oboznámenie s rozdelením tried a triednych učiteľov,
  • príhovor hosťa – starostky obce p. Aleny Hazuchovej,
  • práca s triedou - poučenie o BOZ a Školskom poriadku
  • zisťovanie záujmu o obedy, ktoré budú od stredy 3.9.2014

streda 3.9.2014, štvrtok 4.9.2014 – vyučovanie do 11,30 hod.

Piatok  5. 9. 2014 – vyučovanie podľa rozvrhu

--------------------------------------------------------------------------------------------

INFO PRE RODIČOV
 

ZRPŠ: 24.9.2014  - streda

Plenárne ZRPŠ – 15,30 hod. v školskej jedálni

Triedne ZRPŠ   – 16,00 hod.

Rada  rodičov   – 16,30 hod                   

Rada školy       – 17, 00 hod.

 

photo

Streda 3. 9. 2014

Počet návštev: 274825