Základná škola Jablonica

Prihlásenie
Fotoalbum Kontakt O škole Zamestnanci Prázdniny Odkazy Mapa Mesačné plány

Vitajte na stránkach našej školy

Čistý chotár 2014

         

    

Najbližšie prázdniny

Veľká noc alebo Veľkonočné sviatky je najvýznamnejší kresťanský sviatok.Veľká noc podľa rímskokatolíckej tradície sa začína vigíliou Nedele Vzkriesenia (ktorá završuje veľkonočné triduum Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota) a trvá päťdesiat dní až do Turíc, slávnosti zostúpenia Ducha svätého. Prvý týždeň Veľkej noci sa nazýva Veľkonočná oktáva. 40. deň Veľkej noci je slávnosť Nanebovstúpenia Pána, ktorá pripomína Ježišov výstup zo zeme do neba a jeho oslávenie u Otca.Veľkonočné oslavy sa podľa regiónov líšia. Pretože sa časovo zhruba prekrývajú s pohanskými oslavami príchodu jari, ľudové tradície prevzali z predkresťanských dôb mnoho zvykov a obyčajov.

Veľkonočné symboly:baránok, kríž, oheň, sviečka, vajíčko, zajačik, korbáč

VEĽKONOČNÉ    

17. apríl 2014 (štvrtok)– 22. apríl 2014 (utorok)

OZNAM PRE RODIČOV

V záujme zvýšenia bezpečnosti žiakov oznamujeme, že hlavný  vchod sa uzatvára  o 8.05 hod.

Rodičia žiakov základnej školy môžu pri oneskorenom príchode do školy  zazvoniť pri hlavnom vchode.  Do 8.30 hod. je v škole zabezpečené odomykanie vchodu.  Po 8.30 hod. žiadame rodičov, aby počkali do zazvonenia a potom im pedagóg, ktorý má dozor, odomkne vchod a žiak môže ísť na vyučovanie. Škola sa odomyká po vyučovaní -  po 4. vyučovacej hodine o 11.30  a uzamyká sa hneď po skončení prestávky o 11.55.

Následne sa vchod opäť odomyká po skončení  5., resp. 6. vyučovacej hodiny o 12,35, resp. 13,25 /podľa rozvrhu/. 

Žiadame rodičov, aby po svoje deti chodili po skončení vyučovania a nie počas vyučovania.

Ak majú žiaci v poobedňajších hodinách krúžok, prosíme, aby na krúžok čakali vo vstupnej chodbičke. Príslušný vyučujúci si žiakov odvedie i dovedie, aby im odomkol.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín zasadnutia porád:

 

 

 

16. apríl 2014

Pedagogická rada klasifikačná – 3.Q

14. máj 2014

Pracovná porada

23. júna 2014

Pedagogická rada klasifikačná – 2. polrok

 

 

 

photo

Štvrtok 24. 4. 2014

Počet návštev: 231810