Základná škola Jablonica

Prihlásenie
Fotoalbum Kontakt O škole Zamestnanci Prázdniny Odkazy Mapa Mesačné plány

Vitajte na stránkach našej školy

Základná škola Jablonica

oznamuje

V súlade so VZN č.18/2008 o určení miesta a času zápisu do základnej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky, že

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA

pre školský rok 2015/2016

sa uskutoční dňa 3.februára 2015 od 13.00  do 17.00

v  1.A triede  v budove B pavilónu našej školy.

 

1.Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

2.Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

 Na zápis sa dostaví zákonný zástupca s dieťaťom.

Zákonný zástupca prinesie:

-  rodný list dieťaťa

- občiansky preukaz

- vyplnený dotazník

Pri zápise rodičia zaplatia : -15 €

  • 5 € na jednotné pomôcky pre žiakov zabezpečené spoločnou objednávkou školy
  • 10 € na úrazové poistné a členské do rodičovského združenia

Polročná klasifikačná porada : 27.1.2015

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Najbližšie prázdniny

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

 

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania

po prázdninách

Polročné

30. január 2015

/piatok/

 

2.február 2015

/pondelok/

 

3.február 2015

/utorok/

 

photo

Nedeľa 1. 2. 2015

Počet návštev: 334639